fVn/ • -n/ • . > < – – •!••nFROM TllHn()lN(i AMFRH’ASn101 nTIl)nVILLAINS? HEROS? DESTROYERS? CRLTORS?nriw M ill Of riw Robbvv Ikiron’- * (‘p(isc> I’ol.som’.snihc lisMic of lifs. (liMdrtioiis. :ui(l oiiii^Mons is tin- sionntliiit • |)r()i»ri’>sic” lii>,l«)ri:iiis liaxc iisi’il in ;iii(i Mellonniiiisiiildnn Iheir simli’iits and llu’ .- – —npiihlii aboiii a kc-v si’vjniciii __. • ‘nnl nifriian hislory. ; _ —-niiihi)ri’il l) Burton W niolsoin. |r.. It it’li.s ol ilii-nI-IM’ of AmiTK an busiiii’ss as ina sn>r ai omi’ licrou’,nlAiitinj;ami iiispirini; i tinsamentime- it liii’alN newnliistoriral };i'(iniui in lisnanalysis ol li(»\ t’iitr{|)rt’iuMiisnwho spnrni’il goMTiinu’iitnassisiaiuf onisisicntU OMTnlanu- lonipi-iition Ironinhiisiiu’sMni’ii who hnnnriUnpiirsiJi’d snIisidii’Sn-Yt^tWN-TUnOV TV^tnRoftfttRnThe Mlh Of llw Rohhvr Ikimnsnof andfibilt. Hill. KotkcfclU’r.n.IS vouM’ ncxcr read it bi-forfnh’s also llu- sior of sionndrelsn\bo lall ihi’iusclvcs historiansnand how thc’vf irinl tonn-wrili- onr liistor for thensake of political lorrccinrssn1 OidiT voiir iop toda.n• I’llllll^lUtl HI l”.s~ .!-.n/’.•(Ml/UC’li !(.’>• V^ llu- ‘^1 IIIn iiiiw ri is^iii’il Willi .111n.IlilllllnlKll (.ll.ipU’I 1)11 |l(lu-\nMellon .IS llu hlli tU llun A’c/i/ii-f li.irun’-niurfWiMil Un 11)111 NI M(l)iiii.ililn I p.ir.iiniii<.n|-| I nil li.ii>ll<:. I …;.|. I -I’l”’.. .ill..! /;;. W.”; “;/.’;. K .’•’•.•/: .•.•;•-nr IN! “.• |i ,|i’I i<..i I-I i<|ii< . I ••’•••. I .ii li ••! /’I 1/.;'”‘//1 /’i•.’•••(•//.”. . / -nI III.’ I I ‘ •>• il II’- I III . I “I ‘lii’lM . “MJil li’l ill’ h”i l-i Mil llhlll .’ ” Ii’l |H’ I I”‘ IMil ll lllilllln^. v”.i..- :i-u.nI iiiiili I I’Mil ill’h 1^ II” ‘ >ii ‘ lii|<|l- I” ,, In.| I I I ‘ ‘ ‘ • .nSill,’ ;••••• ‘•• •nil’li’ -n-I liinI